Doživotní záruka na náhradní díly

Záruční program Customer Lifetime Parts Warranty

Kvalita a jistota

S doživotní zárukou na náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty) budou zdarma opraveny nebo vyměněny vadné díly kryté zárukou, a to po celou dobu, co budete vůz vlastnit. Záruka se vztahuje na závady způsobené výrobní vadou náhradního dílu.

Detailní podmínky doživotní záruky   
Fotografie vozu Volvo

Pro váš větší klid

Jestliže svěříte svůj vůz Volvo do péče autorizovaného servisu Volvo, při které zakoupíte náhradní díl Volvo, získáte právo na poskytnutí naší doživotní záruky na náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo (Customer Lifetime Parts Warranty). Když tedy dovolíte odborně vyškoleným technikům autorizovaných servisů Volvo opravit vaše Volvo za použití originálních dílů Volvo, vždy získáte větší pocit klidu bez ohledu na to, kolik kilometrů se svým vozem najezdíte.

Fotografie vozu Volvo

K dispozici pouze u nás

Společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., poskytuje záruku na to, že budou všechny náhradní díly zakoupené a namontované na váš vůz v našem autorizovaném servisu bez závad způsobených výrobní vadou náhradního dílu Volvo. Zárukou jsou kryty i náklady na práci nutnou na provedení výměny náhradního dílu krytého zárukou. Záruka se nevztahuje na příslušenství, běžně opotřebované a mechanicky poškozené součástky ani na spotřební materiál. Na výměnu náhradních dílů, k jejichž poškození došlo působením vnějších vlivů, se žádná záruka nevztahuje.

Objednejte se na servis   

Kompletní podmínky doživotní záruky na náhradní díly pro osobní vozy značky Volvo se zobrazí po kliknutí na níže uvedený odkaz.

 

Dotazy a odpovědi k zárukce Customer Lifetime Parts Warranty


Q: Co se stane v případě, kdy je vůz prodán někomu v rámci příbuzenských vztahů?

A: Jakmile dojde ke změně majitele, na kterého je vůz registrován, platnost záruky končí bez ohledu na to, zda se jedná o příbuzného původního majitele.


Q: Proč není poskytována doživotní záruka na součástky již z výroby?

A: Díly, kterými je vybaven nový vůz, jsou kryty zárukou na nový vůz.


Q: Proč není možné poskytnout doživotní záruku na dříve zakoupené díly?

A: Záruka Customer Lifetime Parts Warranty se vztahuje pouze na součástky, které byly zakoupeny po uvedení tohoto konceptu na příslušný trh.


Q: Nemám účet od zakoupené součástky. Mohu i přesto uplatnit svůj nárok plynoucí ze záruky Customer Lifetime Parts Warranty?

A: Ne. Bez účtenky (nebo jiného platného dokumentu potvrzujícího zakoupení součástky) nelze nárok plynoucí ze záruky uplatnit. Obraťte se na autorizovaný servis Volvo a požádejte, zda by bylo možné, aby Vám poskytli kopii staré účtenky.


Q: Daný díl se poškodil v jiné zemi, než ve které byl zakoupen. Co se bude dít?

A: Pokud jste daný díl zakoupili na trhu, kde funguje záruční program Customer Lifetime Parts Warranty, v autorizovaném servisu Volvo v zemi, kde došlo k poškození dílu, Vám pomohou. Při řešení pohledávky bude mezi jednotlivými generálními dovozci platit stejný postup jako při řešení výměny dílů na základě běžné záruky.


Q: Je v rámci záruky Customer Lifetime Parts Warranty stanoven maximální počet výměn stejného náhradního dílu?

A: Ne.


Q: Získám záruku Customer Lifetime Parts Warranty také v případě, že si koupím originální náhradní díl Volvo a jeho montáž zajistím sám nebo ji svěřím servisu mimo síť autorizovaných servisů Volvo?

A: Ne, záruka se vztahuje pouze na součástky zakoupené a instalované v autorizovaném servisu Volvo.


Q: Vztahuje se záruka na originální náhradní díly Volvo zakoupené a instalované u velkoobchodníka?

A: Ne, záruka se vztahuje pouze na součástky zakoupené a instalované v autorizovaném servisu Volvo.


Q: Vztahuje se záruka Customer Lifetime Parts Warranty také na repasované náhradní díly?

A: Ano, záruka se vztahuje také na originální repasované náhradní díly Volvo.


Q: Které náhradní díly jsou kryty zárukou a které v ní zahrnuty nejsou?

A: Záruka kryje díly, jako jsou převodovka, kompresor klimatizace a skříň řízení, ale nevztahuje se na součástky podléhající opotřebování, jako jsou brzdové destičky nebo lišty stěračů. Kompletní přehled najdete v záruční příručce.

Objednat servis Testovací jízda Nový vůz Kontakt
Nahoru